10 marca 2019 roku komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wspólnie z zastępcą pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotrem Sochą wizytowali jednostki organizacyjne PSP województwa pomorskiego.

Komendanci spotkali się z funkcjonariuszami z komend powiatowych PSP położonych w miejscowościach Kwidzyn, Malbork oraz Sztum. Podczas spotkań komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski zapoznał się z warunkami pełnienia służby w każdej z wizytowanych jednostek organizacyjnych, zwrócił uwagę na specyfikę lokalnych zagrożeń operacyjnych poszczególnych komend PSP.

Następnie omówił wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy, zakupy sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla strażaków w ramach programu modernizacji służb mundurowych oraz środki finansowe przekazane do PSP i OSP. W rozmowie ze strażakami podkreślał również istotną rolę szkoleń i samodoskonalenia podczas służby.

Na koniec każdej z wizyt gen. brygadier Leszek Suski wyraził wdzięczność za profesjonalizm i zaangażowanie podczas prowadzonych działań ratowniczych.

kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_10
10_03_2019_wizyta_kg_psp
kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_1
kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_2
kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_3
kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_4
kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_6
kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_7
kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_8
kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_9
kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_11
kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_12
Previous Next Play Pause
kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_10 10_03_2019_wizyta_kg_psp kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_1 kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_2 kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_3 kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_4 kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_6 kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_7 kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_8 kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_9 kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_11 kw_psp_wizyta_pomorskie_10_03_2019_12

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: sekc. Piotr Jereczek