XI SENIORSKIE POWIATOWE ZAWODY

SPORTOWO – POŻARNICZE ORAZ

XV MISTRZOSTWA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Z TERENU POWIATU STAROGARDZKIEGO