Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 rok w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim przekazuje informację o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.


INFORMACJE O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU SKŁADNIKÓW MAJĄTKU KOMENDY POWIATOWEJ PSP W STAROGARDZIE GDAŃSKIM:


  1. Protokół przekazania OSP Klonówka                       KLIKNIJ W LINK ABY POBRAĆ
  2. Protokół przekazania OSP Skórcz                            KLIKNIJ W LINK ABY POBRAĆ