Zadanie realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

  1. Nazwa zadania - Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych.
  2. Koszt kwalifikowany zadania: 37.000 zł.
  3. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 14.000 zł - zaliczka 100%.
  4. Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 14.000 zł.
  5. Opis zadania: Zakup motopompy pożarniczej M16/8 sztuk 1.
  6. Aktywny odnośnik do strony WFOŚiGW w Gdańsku  https://wfos.gdansk.pl/