Zadanie realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 1. Nazwa zadania - Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych.
 2. Koszt kwalifikowany zadania: 181.100,00 zł
 3. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: Dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 51.000,00 zł.
 4. Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:
 • Dofinansowanie KG PSP 40.000,00 zł,
 • Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku 51.000,00 zł,
 • Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim 40.000,00 zł,
 • Gmina Miejska Starogard Gdański 30.000,00 zł,
 • Gmina Starogard Gdański 10.000,00 zł,
 • Nadleśnictwo Lubichowo 3.000,00 zł,
 • Nadleśnictwo Starogard 3.500,00 zł,
 • Nadleśnictwo Kościerzyna 2.000,00 zł,
 • Nadleśnictwo Kaliska 1.600,00 zł.

       5. Opis zadania:

 • Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy z napędem 4x4 typu pickup - Ford Ranger 2.2 TDCi
 • Kamera termowizyjna Drager UCF 9000

          Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy i kamera termowizyjna stanowią  wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim. Zakupy zostały zrealizowane zgodnie z umową i zamówieniem i zostały przyjęte
do ewidencjiśrodków trwałych.

       6. Aktywny odnośnik do strony WFOŚiGW w Gdańsku  https://wfos.gdansk.pl/