Korpus szeregowych

Oznaka stopnia
na mundurze

     
Nazwa stopnia strażak
str.

starszy strażak
st. str.

     
Korpus podoficerów

Oznaka stopnia
na mundurze

Nazwa stopnia

sekcyjny
sekc.

starszy sekcyjny
st. sekc.

młodszy ogniomistrz
mł. ogn.

ogniomistrz
ogn.
starszy ogniomistrz
st. ogn.
Korpus aspirantów

Oznaka stopnia
na mundurze

 
Nazwa stopnia młodszy aspirant
mł. asp.

aspirant
asp.

starszy aspirant
st. asp.
aspirant sztabowy
asp. sztab.
 
Korpus oficerów

Oznaka stopnia
na mundurze

   
Nazwa stopnia młodszy kapitan
mł. kpt.
kapitan
kpt.
starszy kapitan
st. kpt.
   

Oznaka stopnia
na mundurze

Nazwa stopnia młodszy brygadier
mł. bryg.
brygadier
bryg.
starszy brygadier
st. bryg.
nadbrygadier
nadbryg.
generał brygadier
gen. brygadier