Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim  lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godzinach od 1500 do 1600),  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Sekretariatem Komendanta.


Skargi/wnioski można składać:                                                                                                                                                                                

  1. Listownie na adres: 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Starogardzie Gdańskim

ul. Lubichowska 1, 83 - 200 Starogard Gdański.

  1. Doręczyć osobiście  do Sekretariatu KP PSP w Starogardzie Gd., ul. Lubichowska 1, 83 - 200 Starogard Gd., w godzinach 0730 - 1530.
  2. Za pośrednictwem ePUAP  adres strony internetowej    www.epuap.gov.pl
  3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    z zaznaczeniem w tytule  "Skarga" lub "Wniosek"
  4. Faxem na numer (58) 560 15 19
  5. Ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekretariatem Komendanta pod nr. tel. (58) 560 15 18

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,
- dokładny adres do korespondencji.


Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (D.U. z 2002 r. nr 5 poz. 46) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.