OGŁOSZENIA


19.08.2020 rok

Protokół komisji przetargowej na sprzedaż uszkodzonego samochodu specjalnego GCBA MAN TGA-3, TGS 26.440 o numerze rejestracyjnym GST VP33 z otwarcia ofert.

Dokument do pobrania w formacie PDF      POBIERZ


Starogard Gdański, dnia 29 lipca2020 roku

PT.2370.05.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ USZKODZONEGO

SAMOCHODU SPECJALNEGO GCBA MAN TGA-3, TGS 26.440.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października  2019 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku  ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019, poz. 2004). Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim ogłasza przetarg na sprzedaż uszkodzonego samochodu specjalnego GCBA MAN TGA-3,TGS 22.440.

Dokumenty do pobrania w formacie PDF:

 1. Ogłoszenie o przetargu publicznym                POBIERZ
 2. Formularz ofertowy                                           POBIERZ
 3. Oświadczenie                                                      POBIERZ
 4. Wzór umowy                                                      POBIERZ

MAN_001
MAN_002
MAN_003
MAN_004
MAN_005
MAN_006
MAN_007
MAN_008
MAN_009
MAN_010
MAN_011
MAN_012
MAN_013
MAN_014
MAN_015
MAN_016
MAN_017
MAN_018
MAN_019
MAN_020
MAN_021
MAN_022
MAN_023
Previous Next Play Pause
MAN_001 MAN_002 MAN_003 MAN_004 MAN_005 MAN_006 MAN_007 MAN_008 MAN_009 MAN_010 MAN_011 MAN_012 MAN_013 MAN_014 MAN_015 MAN_016 MAN_017 MAN_018 MAN_019 MAN_020 MAN_021 MAN_022 MAN_023

16.06.2020 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na dostawę ubrań specjalnych

Do pobrania:    1. ZAPYTANIE OFERTOWE w wersji PDF

                         2. FORMULARZ OFERTOWY w wersji edytowalnej DOC

 


25.11.2019 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu KP PSP w Starogardzie Gdańskim przez okres jednego roku.

Czas trwania umowy:  od 01.01.2020 do 31.12.2020  r.

 

Formularz do pobrania w wersji elektronicznej oraz w siedzibie Zamawiającego tj. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim
ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański  (w biurze samodzielnego stanowiska ds. kwatermistrzowskich)

Wypełniony formularz ofertowy w zamkniętych  kopertach  należy  złożyć do dnia 6 grudnia  2019 roku.  do godziny 10:00 w sekretariacie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

Przedstawicielem ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się z oferentami w sprawach merytorycznych i formalnych jest:

mł. ogn. Danuta Jankowska tel. 58 56 01 545,  604-132-116;

zaproszenie w wersji PDF                          pobierz tutaj

zapytanie ofertowe w wersji PDF              pobierz tutaj

formularz w wersji edytowalnej DOC       pobierz tutaj


09.08.2019 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na dostawę przyczepy niskopodwoziowej do przewozu sprzętu specjalistycznego dla KP PSP w Starogardzie Gdańskim

Załączniki do pobrania:  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF)

                                        FORMULARZ OFERTOWY ( edytowalny DOC)


09.07.2019 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na dostawę ubrań specjalnych

Załączniki do pobrania:  ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF)

                                        FORMULARZ OFERTOWY ( edytowalny DOC)


02.07.2019 rok

W związku z zapytaniem o zmianę w Zamówieniu – Zamawiający wyjaśnia iż nie przewiduje zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia.28.06.2019 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na dostawę  mikrobusu do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą dla KP PSP w Starogardzie Gdańskim wyprodukowanego w 2019 roku


DO POBRANIA: 1. FORMULARZ OFERTOWY (w wersji edytowalnej DOC)

                             2. OPIS PRZEDMIOTU (w wersji PDF)

 


03.12.2018 rok

ZAPROSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu KP PSP w Starogardzie Gdańskim przez okres jednego roku.

Czas trwania umowy:  od 01.01.2019 do 31.12.2019  r.

 

Formularz do pobrania w wersji elektronicznej oraz w siedzibie Zamawiającego tj. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim
ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański  (w biurze Samodzielnego stanowiska ds. kwatermistrzowskich)

Wypełniony formularz ofertowy w zamkniętych  kopertach  należy  złożyć do dnia 10 grudnia  2018 roku.  do godziny 10:00 w sekretariacie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

Przedstawicielem ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się z oferentami w sprawach merytorycznych i formalnych jest:

mł. ogn. Danuta Jankowska tel. 58 56 01 545,  604-132-116;

formularz ofertowy w wersji PDF             pobierz tutaj

formularz w wersji edytowalnej DOC       pobierz tutaj


01.10.2018 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na dostawę lekkiego samochodu
rozpoznawczo-ratowniczego

DO POBRANIA: FORMULARZ OFERTOWY w wersji edytowalnej DOC

                             OPIS PRZEDMIOTU w wersji PDF

 


05.09.2018 rok

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na dostawę ubrań specjalnych

 


10.11.2017 rok

ZAPROSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98 oraz oleju napędowego ON do pojazdów i sprzętu KP PSP w Starogardzie Gdańskim przez okres jednego roku.

Czas trwania umowy:  od 01.01.2018 do 31.12.2018  r

Załączniki do pobrania:             1. Zaproszenie - kliknij aby pobrać           2. Zapytanie ofertowe - kliknij aby pobrać


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.

Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Wewnętrznych w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP

SŁUŻBA KANDYDACKA.

Możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym.

Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej.

Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.

O przyjęcie do ww. szkół (służby kandydackiej) mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy uzyskali:

 • świadectwo dojrzałości i nie przekroczyli 25 roku życia – jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, 
 • świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyli 23 roku życia – jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących na poziomie aspiranckim, oraz odznaczają się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem komisji lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 • nie byli karani sądownie,
 • złożyli zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,
 • złożyli z wynikiem pomyślnym egzamin wstępny. 

Nabór do szkół pożarniczych odbywa się poprzez egzaminy wstępne, na które składa się część teoretyczna i część praktyczna – test sprawnościowy. 

Określone limity wiekowe, jak i egzaminy wstępne wraz z testem sprawnościowym obowiązują mężczyzn i kobiety. 

Szczegółowe informacje sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć m. in. na stronach internetowych szkół Państwowej Straży Pożarnej: 

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej: www.sgsp.edu.pl,
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie: www.sapsp.pl,
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: www.sapsp.edu.pl,
 • Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie: www.cspsp.pl.

PRACA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

W strukturach PSP mogą być zatrudniani pracownicy cywilni. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, ze zm.), każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz poprzez opublikowanie go w Biuletynie Służby Cywilnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z powyższym, należy zapoznawać się na bieżąco z ogłoszeniami w biuletynach. Z chwilą ukazania się ogłoszenia o interesującym stanowisku pracy, należy złożyć wymagane dokumenty w danej jednostce organizacyjnej PSP.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia pracy oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP.na terenie całego kraju.

 


OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu VII etapu postępowania kwalifikacyjnego

- w sprawie naboru do służby na stanowisko: stażysty

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby.

 

1.       Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

2.       Liczba stanowisk, na które przeprowadzony został nabór do służby   2;

3.       Stanowisko: stażysta , docelowo starszy ratownik,

4.       Termin składania ofert: 07.02.2020 r.

5.       Status ogłoszenia: nabór zakończony

6.       Wyniki naboru: Po przeprowadzonych wszystkich etapach postępowania rekrutacyjnego, kolejność pod względem ilości uzyskanych punktów na poszczególnych etapach przedstawia się następująco:

Lp.

Numer identyfik. kandydata

do służby

Rozmowa kwalifikacyjna

Ogólna liczba punktów

1.

17/2020

34,7

81,7

2.

9/2020

25,3

70,3

3.

8/2020

36,7

68,7

4.

13/2020

26,3

67,3

5.

22/2020

27,3

56,3

6.

16/2020

26,3

47,3

 

7.       Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kandydatów

 

kandydat z numerem identyfikacyjnym 17/2020

kandydat z numerem identyfikacyjnym   9/2020

 

8.       Skierowanie kandydatów, o których mowa w pkt 7, na badania nastąpi w terminie uzgodnionym z komisją lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji.

9.       Po zakończeniu etapu: ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, komisja przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej informację dot. kandydatów z najwyższą ilością punktów spełniających wymagania do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

10.    W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

11. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej informacji dot. kandydata do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

                                                                          Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej   st. kpt. Tomasz Nowak


OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu V i VI etapu postępowania kwalifikacyjnego

- w sprawie naboru do służby na stanowisko: stażysty

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Starogardzie Gdański

w zmianowym rozkładzie czasu służby.

 

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd., po przeprowadzeniu V i VI etapu postępowania kwalifikacyjnego przedstawia poniżej wyniki:

 

L.p.

Numer identyfik. kandydata

do służby

Suma uzyskanych punktów

1

8/2020

32

2

9/2020

45

3

11/2020

nieobecny na V etapie postępowania

4

13/2020

41

5

16/2020

21

6

17/2020

47

7

22/2020

29

8

25/2020

        nie zaliczył V etapu postępowania

                                                

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania,  winni stawić się
w siedzibie komendy w dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 8.15 na VII etap postępowania kwalifikacyjnego, tj. rozmowę kwalifikacyjną.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1)     autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;

2)     umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania  wypowiedzi;

3)     wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;

4)     szczegółowe zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

 

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, każdy z członków komisji, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z wyżej wymienionych elementów wynosi 10 pkt. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów ustalonych w ww. sposób.

 

Nie przystąpienie do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest jednoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do służby w KP PSP w Starogardzie Gdańskim.

                                                  

               Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

                                                                                     st. kpt. Tomasz Nowak


                                                                                                                                                                                                  Starogard Gdański,       02.2020 r.

POK.1110.3.7.2020.JC

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu IV etapu postępowania kwalifikacyjnego

- w sprawie naboru do służby na stanowisko: stażysty

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby.

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd., po przeprowadzeniu czwartego etapu postępowania kwalifikacyjnego (tj. sprawdzeniu umiejętności pływania), przedstawia poniżej wyniki:

 

L.p.

Numer identyfik. kandydata

do służby

Sprawdzian                     z pływania

 

1.

          3/2020

nieobecny

2.

8/2020

zaliczony

3.

9/2020

zaliczony

4.

11/2020

zaliczony

5.

13/2020

zaliczony

6.

16/2020

zaliczony

7.

17/2020

zaliczony

8.

22/2020

zaliczony

  9.

         25/2020

zaliczony

 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania,  winni stawić się
w siedzibie komendy w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 9.00 na V etap postępowania kwalifikacyjnego, tj. pisemny test z wiedzy.

1.      Test wiedzy składa się z 20 pytań i trwa 25 minut.

2.      Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

3.      Test wiedzy przeprowadza się w postaci papierowej.

4.      Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt.                      W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.

5.      Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej                            11 punktów.

6.      Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej, który podczas testu:

a)     korzysta z pomocy innych osób;

b)     posługuje się urządzeniami służącymi do przekazywania lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania;

c)     rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2.

Kandydat, który uzyska pozytywny wynik z pisemnego testu z wiedzy zostanie zakwalifikowany do VII etapu postępowania, tj. do rozmowy kwalifikacyjnej, po  VI etapie postępowania kwalifikacyjnego, tj. po ocenie złożonych dokumentów.

Rozmowa zostanie przeprowadzona w siedzibie komendy w dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 8:15.                     

 

Nie przystąpienie kandydatów  do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest jednoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do służby w KP PSP w Starogardzie Gd

                                                     

                                                                                                                                Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej    st. kpt. Tomasz Nowak


                                                                                                                                                                                                                                 Starogard Gd., dnia  12.02.2020 r.

POK.1110.3.6.2020.JC

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu II i III etapu postępowania kwalifikacyjnego

- w sprawie naboru do służby na stanowisko: stażysty

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby.

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd.,
po przeprowadzeniu drugiego i trzeciego etapu postępowania kwalifikacyjnego, przedstawia poniżej wyniki:

 

L.p.

Numer identyfik. kandydata

do służby

Próba wydolnościowa

Próby sprawnościowe

Suma punktów

Średnia arytmetyczna uzyskanych punktów (średnia nie mniejsza niż 55)

 

punkty

Podciąganie na drążku

Bieg po kopercie

Sprawdzian lęku wysokości

punkty

punkty

 

1.      

2/2020

38

55

40

133

44,33

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

2.      

3/2020

test sprawności fizycznej zaliczony

3.      

6/2020

33

72

42

147

49

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

4.      

7/2020

39

55

36

130

43,33

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

5.      

8/2020

53

69

57

179

59,67

zaliczony

6.      

9/2020

43

69

54

166

55,33

zaliczony

7.      

10/2020

50

61

37

148

49,33

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

8.      

11/2020

test sprawności fizycznej zaliczony oraz IV etap postępowania (basen)

9.      

13/2020

test sprawności fizycznej zaliczony

zaliczony

10.  

16/2020

37

67

74

178

59,33

zaliczony

11.  

17/2020

test sprawności fizycznej zaliczony oraz IV etap postępowania (basen)

12.  

18/2020

16

45

42

103

34,33

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

13.  

19/2020

49

55

46

150

50

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

14.  

22/2020

40

66

61

167

55,67

zaliczony

15.  

23/2020

11

25

0

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

16.  

24/2020

38

55

55

148

49,33

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

17.  

25/2020

test sprawności fizycznej zaliczony oraz IV etap postępowania (basen)

18.  

27/2020

nie stawił się na test sprawności fizycznej

19.  

28/2020

37

45

39

121

40,33

niezakwalifikowany do kolejnego etapu

 

 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania, w celu sprawdzenia umiejętności pływania,  winni stawić się na basenie w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Zblewska 18 w Starogardzie Gdańskim  w dniu  15 lutego 2020 r. o godzinie 12:15. Uwaga: Na basenie obowiązuje strój: kąpielówki i klapki.

Nie przystąpienie kandydatów  do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest jednoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do służby w KP PSP w Starogardzie

                                                            

 

                                                               Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej   st. kpt. Tomasz Nowak

                                       


                                                      

  Starogard Gd., dnia 11.02.2020 r.

POK.1110.3.5.2020.JC

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu I etapu postępowania kwalifikacyjnego

- w sprawie naboru do służby na stanowiska: stażysty

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby.

 

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gd., po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego
(tj. przeglądzie i sprawdzeniu kompletności dokumentów złożonych przez kandydatów oraz dokonaniu w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydatów wymagań), przedstawia poniżej wyniki:

 (kolejność kandydatów w tabeli poniżej jest zgodna z kolejnością składania dokumentów)

 

L.p.

Numer identyfikacyjny kandydata

do służby

Status rozpatrzonej oferty

 1.  

1/2020

niezakwalifikowana

 1.  

2/2020

zakwalifikowana

 1.  

3/2020

zakwalifikowana

 1.  

4/2020

niezakwalifikowana

 1.  

5/2020

niezakwalifikowana

 1.  

6/2020

zakwalifikowana

 1.  

7/2020

zakwalifikowana

 1.  

8/2020

zakwalifikowana

 1.  

9/2020

zakwalifikowana

 1.  

10/2020

zakwalifikowana

 1.  

11/2020

zakwalifikowana

 1.  

12/2020

niezakwalifikowana

 1.  

13/2020

zakwalifikowana

 1.  

14/2020

niezakwalifikowana

 1.  

15/2020

niezakwalifikowana

 1.  

16/2020

zakwalifikowana

 1.  

17/2020

zakwalifikowana

 1.  

18/2020

zakwalifikowana

 1.  

19/2020

zakwalifikowana

 1.  

20/2020

niezakwalifikowana

 1.  

21/2020

niezakwalifikowana

 1.  

22/2020

zakwalifikowana

 1.  

23/2020

zakwalifikowana

 1.  

24/2020

zakwalifikowana

 1.  

25/2020

zakwalifikowana

 1.  

26/2020

niezakwalifikowana

 1.  

27/2020

zakwalifikowana

 1.  

28/2020

zakwalifikowana

 

Kandydaci zakwalifikowani winni stawić się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gd., ul. Lubichowska 1 w dniu 12.02.2020 r.  o godz. 9.00.

 

Nie przystąpienie kandydatów  do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest jednoznaczne z rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do służby w KP PSP w Starogardzie Gdańskim.

UWAGA: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej są zobowiązani dostarczyć w oryginale przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu. Kopie zaświadczeń nie będą honorowane.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 

st. kpt. Tomasz Nowak


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański

ogłasza nabór kandydatów do służby

 

 • Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór do służby   2
 • Stanowisko służbowe: STAŻYSTA (stanowisko etatowe: starszy ratownik) bezpośrednio związane z działaniami ratowniczo-gaśniczymi;
 • Wymiar etatu: pełny etat
 • Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, zmianowy system służby w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP                            w Starogardzie Gdańskim.
 • Termin składania dokumentów:      07 lutego 2020 r.

Załączniki do pobrania:

   1. Ogłoszenie o naborze (dokument w formacie PDF)

   2. Załączniki (dokument w formie edytowalnej DOC)Wynik postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby. 


1.       Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

2.       Liczba stanowisk, na które przeprowadzony został nabór do służby   1 ;

3.       Stanowisko: stażysta , docelowo starszy ratownik - kierowca

4.       Termin składania ofert: 05.05.2017 r.

5.       Status ogłoszenia: nabór zakończony – ROZSTRZYGNIĘTY


LINK do pobrania dokumentu

Lp.

Numer identyfik. kandydata

do służby

1 etap postępowania

Pisemny test z wiedzy

Rozmowa kwalifikacyjna

Razem

 

12/2017

30

13

47

90

Brak aktualnie toczących się przetargów. Więcej informacji znajdziesz na stronie BIP Komendy


Wynik postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

w zmianowym rozkładzie czasu służby


1.       Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

2.       Liczba stanowisk, na które przeprowadzony został nabór do służby   4 ;

3.       Stanowisko: stażysta , docelowo starszy ratownik - kierowca

4.       Termin składania ofert: 28.09.2017 r.

5.       Status ogłoszenia: nabór zakończony – ROZSTRZYGNIĘTY


    

Lp.

Numer identyfik. kandydata

do służby

1 etap postępowania

Pisemny test z wiedzy

Rozmowa kwalifikacyjna

Razem

 1.  

17/2017/IX

40

18

50

108

 1.  

8/2017/IX

35

19

50

104

 1.  

14/2017/IX

30

20

45

95

 1.  

9/2017/IX

20

16

50

8

Link do pobrania dokumentu


Subcategories

KATEGORIA PODRZĘDNA OGŁOSZENIA