Starogard Gd., dnia 15 czerwca 2018 r.

POK.1110.11.12.2018.JC

Wynik postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: stażysty

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim w zmianowym rozkładzie czasu służby.

 

1.       Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

2.       Liczba stanowisk, na które przeprowadzony został nabór do służby   3;

3.       Stanowisko: stażysta , docelowo ratownik specjalista

4.       Termin składania ofert: 27.03.2018 r.

5.       Status ogłoszenia: nabór zakończony – rozstrzygnięty - na 2 stanowiska

6.       Wyniki naboru: Po przeprowadzonych wszystkich etapach postępowania rekrutacyjnego, kolejność pod względem ilości uzyskanych punktów na poszczególnych etapach przedstawia się następująco:

Lp.

Numer identyfik. kandydata

do służby

1 etap postępowania

Pisemny test z wiedzy

Rozmowa kwalifikacyjna

Razem

  1.  

12/III/2018

40

20

47,5

107,5

  1.  

6/III/2018

35

12

43,8

90,8

  1.  

1/III/2018

25

17

29

71

 

W związku z otrzymaniem pozytywnego Orzeczenia Komisji Lekarskiej podległej Ministrowi Właściwemu do Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku oraz po potwierdzeniu
o niekaralności wydanym przez uprawniony organ, w stosunku do dwóch wyżej wymienionych  kandydatów (
12/III/2018, 6/III/2018) zostanie wszczęta procedura przyjęcia do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.  Jeden kandydat nie przeszedł pozytywnie kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego.        

 

Uzasadnienie

 

W toku prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego o wyborze kandydatów zdecydowały posiadane kwalifikacje i ich rodzaj, sprawność fizyczna, wiedza potwierdzona testem pisemnym oraz rozmowa kwalifikacyjna z komisją.

                                                                                    

 

                                                                             Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

                                                                                              st. kpt. Tomasz Nowak

Dokumenty do pobrania w postaci plików pdf:

 

1.I etap postępowania 29.03.2018.pdf

2. II i III etap postępowania kwalifikacyjnego.pdf

3. IV etap postępowania wyniki pływania.pdf

4. V i VI etap postępowania kwalifikacyjnego.pdf

5. zakończenie naboru