OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

korespondencji tradycyjnej: 83-200 Starogard Gdański ulica Lubichowska 1,
korespondencji e – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
telefonicznie / fax: 58 560 15 18, fax. 58 560 15 19.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,
e – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:
1. dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych
2. dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Starogardzie Gdańskim
3. dot. korespondencji, kontrahentów
4. dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych
5. dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego
6. dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
7. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego
8. dot. naborów do służby i pracy
9. dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej
10. dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
11. dot. odbiorów robót i usług
12. dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych
13. dot. zawodów sportowych
14. dot. gospodarki transportowej
15. dot. prowadzenia postepowań administracyjnych II - instancyjnych

16.Współadministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP:

      - klauzula informacyjna,

      - zakres odpowiedzialności oraz podział zadań,

      - odpowiedzialność i zadania jednostek innych niż PSP.